Ilmakunnas Johanna

Uppsatser
Högadelns penningbruk och konsumtionsvanor i Sverige under senate delen av 1700-talet, 01:185

Granskningar
Gudrun Andersson, Esbjörn Larsson och Patrick Winton (red.): Med börd, svärd och pengar. Eliters manifestation, maktutövning och reproduktion. Av Johanna Ilmakunnas, 03:250

Uppsatser
Adelsdamen som konsument på 1700-talet., 2004:116
Adelns arbete och vardag på 1700-talets svenska herrgårdar. Johan Gabriel Oxenstiernas och Jacobina Charlotta Munsterhjelms dagböcker, 2013:156

Granskningar
Merit Laine & Carolina Brown, Gustaf Lundberg 1695–1786. En porträttmalare och hans tid., 2007:531
Carin Bergström, Stina Piper. Grevinna i 1700-talets Sverige., 2008:371
Svante Norrhem, Kvinnor vid maktens sida 1632–1772., 2008:179
Kekke Stadin, Maktens män bär rött. Historiska studier av manlighet, manligt framträdande och kläder, 2012:559
Karin Sennefelt, Politikens hjärta. Medborgarskap, manlighet och plats i frihetstidens Stockholm, 2012:563
Göran Rydén (ed.), Sweden in the Eighteenth-Century World: Provincial Cosmopolitans, 2014:307