Immonen Kari

Granskningar
Gustaf Elfving & Gösta Mickwitz: Finska Vetenskaps-Societetens tredje halvsekel 1938–1987. Av Kari Immonen, 89:156