Isaksson Guy-Erik

Uppsatser
Regeringsbildningens anatomi. Finland i ett europeiskt perspektiv, 99:519

Granskningar
Göran von Bonsdorff & Henrik Ekberg: Svenska folkpartiet V. Kriser och välfärdsbyggande l956–1970. Av Guy-Erik Isaksson, 99:93