Jansson Jan-Magnus

Uppsatser
Från Regeringsformen till Grundlagen, 99:538

Granskningar
Seppo Tiihonen: Hallitusvalta. Valtioneuvosto itsenäisen Suomen toimeenpanovallan käyttäjänä. Av Jan-Magnus Jansson, 94:133