Jern Kurt

Granskningar
Maurits Nyström: Norrlands ekonomi i stöpsleven. Ekonomisk expansion, stapelvaruproduktion och maritima näringar 1760–1812. Av Kurt Jern, 84:136

Diskussion
Kommentar till en inledning. Av Kurt Jern, 86:496
Kring silverskatten i Österbotten. Inlägg av Matti Walta och Kurt Jern, 87:306