Johansson Rolf

Uppsatser
Frivilligkomité, Oplysningskontor och Finlandskorps. Organiseringen av danska frivilliga i vinterkriget 1939 1940, 03:62

Granskningar
Eino Lyytinen: Työväenpankki STS ja sen edeltäjät 1909–1984. Av Rolf Johansson, 84:408
Tero Tuomisto: Tienraivaajan osa – Sata vuotta Helsingin Työväenyhdistyksen historia 1884–1984. Av Rolf Johansson, 84:408

Diskussion
Kring arbetarbankens historia. Inlägg av Eino Lyytinen och Rolf Johansson, 85:105

Granskningar
Kjeld Hald Galster, Danish Troops in the Williamite Army in Ireland 1689-91, 2013:83