Jokipii Mauno

Granskningar
Oscar och Sigrid Nikula: Åbo stads historia 1521–1600. Del 1–2. Av Mauno Jokipii, 88:663