Aalto Seppo

Uppsatser
Folket, kronan och tingen. Domstolsmaterialet från 1500- och 1600-talet i källkritikens ljus, 94:26
Sedlighetsbrottslighetens sociala bakgrund i Borgå län 16701690, 90:221

Granskningar
Mikael Korhonen & Christer Kuvaja; Lappträsk historia. Två språk en kommun. Av Seppo Aalto, 98:152
Markku Kuisma: Helsinge sockens historia IIIII. Av Seppo Aalto, 94:799
Christer Kuvaja & Arja Rantanen: Sibbo sockens historia fram till år 1868, III. Av Seppo Aalto, 98:152
Jan Sundin: För Gud, Staten och Folket. Brott och rättsskipning i Sverige 16001840. Av Seppo Aalto, 92:439
Heikki Ylikangas: Mennyt meissä. Suomalaisen kansanvallan historiallinen analyysi. Av Seppo Aalto, 91:448