Jungar Sune

Översikter och meddelanden
Festskrifter, 01:111
Forskningsfrågor rörande storfurstendömet Finlands centralförvaltning, 86:293

Granskningar
Carl Göran Andrae: Revolt eller reform. Sverige inför revolutionerna i Europa 1917–1918. Av Sune Jungar, 00:233
Göran von Bonsdorff & Frank Jernström: Från självständighet till Lappo. Svenska folkpartiet 1917–1929. Av Sune Jungar, 85:486
Helene Carlbäck-Isotalo: Att byta erkännande mot handel. Svensk-ryska förhandlingar 1921–1924. Av Sune Jungar, 98:177
Alfonsas Eidintas: Litovskaja emigracija v strany Severnoj i Juznoi Ameriki v 1868–1940. Av Sune Jungar, 90:361
V.I. Goldin: Intervencija i antibolševistskoe dviženie na russkom severe 1918–1920. Av Sune Jungar, 94:355
Gregory Guroff & Fred Carstensen (eds.): Entrepreneurship in Imperial Russia and the Soviet Union. Av Sune Jungar, 84:395
Bengt Jensen: Bjørnen og haren. Sovjetunionen og Danmark 1945–1965. Av Sune Jungar, 00:238
Antti Kujala: Vallankumous ja kansallinen itsemääräämisoikeus. Venäjän sosialistiset puolueet ja suomalainen radikalismi vuosisadan alussa. Av Sune Jungar, 91:289
Magnus Lemberg: Hjalmar J. Procopé som aktivist, utrikesminister och svensk partiman. Procopés politiska verksamhet till år 1926. Av Sune Jungar, 85:491
Arto Luukkanen: Hajoaako Venäjä? Venäjän valtiollisuuden kehitys vuosina 862–2000. Av Sune Jungar, 01:290
Bertel Nyholm: "Wår uppgift är den högsta i lifvet ..." Studier i den finlandssvenska folkskollärarkåren 1871–1971 ur pedagogikhistorisk och utbildningssociologisk synvinkel. Av Sune Jungar, 99:322
V.V. Pochlebkin: Istorija vodki. Av Sune Jungar, 93:489
Politikens Ruslandshistorie I–III. Av Sune Jungar, 84:385
Göran Stjernschantz: Ernst von Born. Den siste hövdingen. Av Sune Jungar, 85:486
O.V. Tjernysjeva: Sjvedskij harakter v russkom vosprijatii (po svidetel’ stvam XIX–XX vv.). Av Sune Jungar, 00:228
Venäläiset Suomessa 1809–1917, red., Pauli Kurkinen. Av Sune Jungar, 86:484
P.V. Volobuev (red.): Politiceskie dejateli Rossii 1917. Biograficeskij slovar. Av Sune Jungar, 94:376
Seppo Zetterberg (huvudred.): Suomen historian pikkujättiläinen. Av Sune Jungar, 89:302
Seppo Zetterberg: Viisi laukausta senaatissa. Eugen Schaumannin elämä ja teot. Av Sune Jungar, 87:722

Granskningar
Sven G. Holtsmark, Rolf Hobson & Tom Krisitansen (red.), Stormaktene, Sverige og Norge 1905–1907: Fra konsulatsak til integritetstraktat., 2007:321
Ragnar Björk & Alf W. Johansson (red.), Svenska historiker från medeltid till våra dagar., 2010:510