Juntunen Alpo

Uppsatser
Från periferi till militärt-industriellt komplex. Den ryska Nordens strategiska ställning genom århundradena, 96:492

Granskningar
Max Engman, Suureen Itään. Suomalaiset Venäjällä ja Aasiassa. Suomen siirtolaisuuden historia 5, 2006:489
V. V. Roginskij, Borba za Skandinaviju. Mezjdunarodnye otnosjenija na Severe Evropy v epohij Napoleonovskih vojn 1805–1815, 2013:413