Jussila Osmo

Uppsatser
Finlands steg från provins till stat, 87:437
'Från ryska till tyska'. Satraper i Kämp, Smolna och Torni, 92:496

Diskussion
Den ryska rikslagstiftningen och Finland, 99:574

Granskningar
Andrew Ezergailis & Gert von Pistohlkors (hrsg): Die baltischen Provinzen Russlands zwischen den Revolutionen von 1905 und 1917. Av Osmo Jussila, 84:388
Jouko Heikkilä: Kansallista luokkapolitiikkaa. Sosialidemokraatit ja Suomen autonomian puolustus 1905–1907. Av Osmo Jussila, 93:491
Pertti Luntinen: F.A. Seyn 1862–1918. Av Osmo Jussila, 86:426
Marjatta Rahikainen: N.R. af Ursin, aatelismies Suomen työväenliikkeessä. Av Osmo Jussila, 88:81
Edward C. Thaden: Russia's Western Borderlands, 1710–1870. Av Osmo Jussila, 85:350
Markku Tyynilä: Lainvalmistelukunta. Tutkimus lainvalmistelukunnan aseman ja organisaation kehitysvaiheista lainvalmistelukunnan perustamisesta 1884 vuoteen 1964. Av Osmo Jussila, 86:333
Lars Westerlund: Enligt uppmaning av ryska liberaler. Leo Mechelins projekt till Statsförfattning före Kejsardömet Ryssland år 1904. Av Osmo Jussila, 89:312