Ahlbäck Anders

Granskningar
Paul Hallberg & Christian Koninckx (red.): A Passage to China. Colin Campbell's Diary of the First Swedish East India Company Expedition to Canton, 1732–33. Av Anders Ahlbäck, 00:69

Uppsatser
Där pojkar blir män. Manlighetskonstruktion i finländska tid- skrifter för värnpliktiga 1890–1940., 2004:135
Ärans och hjältarnas anspråk. Militär manlighet och de svenskspråkiga männens medborgarskap i det nya Finland, 1918–1925, 2012:42

Granskningar
Andreas Marklund, I hans hus. Svensk manlighet i historisk belysning., 2006:47
Carina Nynäs, Jag ser klart? Synen på den heliga Birgitta i svenska 1900-talsbiografier. David Tjeder, The Power of Character: Middle Class Masculinities, 1800–1900., 2006:47