Ahlström Christian

Uppsatser
Sjömän i Helsingfors 1819–1849. Iakttagelser om levnadsvillkor och arbetsförhållanden, 87:511

Granskningar
Hans Chr. Johansen: Shipping and Trade between the Baltic Area and Western Europe (1784–95). Av Christian Ahlström, 84:57
Yrjö Kaukiainen: A History of Finnish Shipping. Av Christian Ahlström, 94:318
Yrjö Kaukiainen: Sailing into Twilight. Finnish Shipping in an Age of Transport Revolution 1860–1914. Av Christian Ahlström, 91:701

Underrättelser
Rikssvensk sjöhistorisk bibliografi 1976–1986. Av Christian Ahlström, 89:379