Ahonen Voitto

Uppsatser
Det svenska försöket att erövra Ösel 1711, 92:73
Domen över soldat Michael Blixt i Tavastehus våren 1733, 88:621
Gustaf Bondes memoarer och Arckenholtz, 94:171
Landshövding Frisenheims specialuppdrag i Finland 1721–1722, 87:24