Alapuro Risto

Uppsatser
De intellektuella, staten och nationen, 87:457

Granskningar
Jari Ehrnrooth: Sanan vallassa, vihan voimalla. Sosialistiset vallankumousopit ja niiden vaikutus Suomen työväenliikkeessä 1905–1914. Av Risto Alapuro, 93:134
Matti Klinge & Rainer Knapas, Anto Leikola, John Strömberg. Kejserliga Alexanders-Universitetet 1808–1917. Av Risto Alapuro, 91:454
Irma Sulkunen: Raittius kansalaisuskontona. Raittiusliike ja järjestäytyminen 1870-luvulta suurlakon jälkeisiin vuosiin. Av Risto Alapuro, 87:137

Uppsatser
Begreppet revolution under den politiska brytningstiden i Finland på 1960- och 1970-talet, 2007:91