Anckar Dag

Uppsatser
Semipresidentialism. En taxonomisk betraktelse, 99:495

Granskningar
Jan-Magnus Jansson: Från splittring till samverkan. Parlamentarismen i Finland. Av Dag Anckar, 93:636