Anderberg Göran

Uppsatser
Till frågan om Reuterholmska arkivets mystiska papper, 03:1

Uppsatser
Adolf Reuterholms vallfart till revolutionens Frankrike och Italien. En studie av den förkomna dagboken och andra relevanta källor., 2005:305

Översikter och meddelanden
Till frågan om hertig Carls och Gustaf Adolf Reuterholms delaktighet i mordplanerna på Gustaf III, 2007:493
Till frågan om varför Gustav III gick i krig mot Ryssland, 2015:44

Granskningar
John Chrispinsson, G. A. Reuterholm. Den gråtande diktatorn., 2009:501
Peter Ullgren, Hemligheternas brödraskap. Om de svenska frimurarnas historia, 2011:180