Juselius-Rosse Barbro

Uppsatser
”Ormen vi närde vid vår barm”. Jean-Baptiste Bernadotte i S:t Helena-litteraturen 1815–1821, 2005:199