Jonasson Maren

Granskningar
Kim Björklund, Nylands Svenska Lantbrukssällskap 1856–2006. För, genom och med folket, 2006:52