Aunesluoma Juhana

Granskningar
Carl-Axel Gemzell, Vänskap och politik. Aspekter på de engelsk-svenska relationerna under det andra världskriget, 2006:225
Mary Hilson, Political Change and the Rise of Labour in Comparative Perspective. Britain and Sweden 1890–1920., 2007:216