Ahl Eva

Uppsatser
Arkeologi, monumentresningar och minnesfiranden i Nådendal – aspekter på fornminnen och historiebruk under mellankrigstiden samt åren 1943 och 1993, 2010:1

Granskningar
Ingemar Lindaräng, Ett jubileum i tiden. Birgittajubileet 2003 som historiebruk., 2006:518
Olle Ferm, Olaus Petri och Heliga Birgitta. Synpunkter på ett nytt sätt att skriva historia i 1500-talets Sverige., 2007:392
Ingemar Lindaräng, Helgonbruk i moderniseringstider. Bruket av Birgitta- och Olavstraditionerna i samband med minnesfiranden i Sverige och Norge 1891–2005., 2008:111
Lars Hermanson, Bärande band. Vänskap, kärlek och brödraskap i det medeltida Nordeuropa, ca 1000–1200., 2010:304