Ilmolahti Oona

Granskningar
Maija Runcis, Makten över barnen. Tvangsomhändertagande av barn i Sverige 1928–1968., 2007:543