Aijmer Maria Cavallin

Granskningar
Charlotta Wolff, Vänskap och makt. Den svenska politiska eliten och upplysningstidens Frankrike., 2007:294