Ahonen Sirkka

Granskningar
Niklas Ammert, Det osamtidigas samtidighet. Historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra år., 2008:462