Ammert Niklas

Uppsatser
Gemenskap och ambivalens. Finsk-svenska möten i finlandssvenska läroböcker i historia, 2009:1