Aminoff-Winberg Johanna

Granskningar
Jan Samuelson, Eliten, riket och riksdelningen. Sociala nätverk och geografisk mobilitet mellan Sverige och Finland 1720–1820., 2009:94