Alm Mikael

Granskningar
Annie Mattsson, Komediant och riksförrädare. Handskriftcirkulerade smädeskrifter mot Gustaf III., 2010:643