Johnson Seija

Uppsatser
Nya, ärvda och testamenterade kläder i bouppteckningar. Hur bondekvinnans klädegendom utökades under 1700-talet, 2012:327