Gustafsson Sofia

Uppsatser
Fästningsbygget Sveaborg som kreditgivare i Helsingfors vid mitten av 1700-talet, 2012:348