Aittomaa Sofia

Uppsatser
Alexander I:s kolossalbyst. Från lojalism via avrussificering till rehabilitering, 2013:429
Kejsarinnans sten. Från lojalism via revolutionsyra och nationalism till rehabilitering, 2015:4