Jönsson Lars-Eric

Granskningar
Sonja Hagelstam, Röster från kriget. En etnologisk studie av brevdialoger mellan frontsoldater och deras familjer 1941–1944, 2014:210