Gallén Jarl

Översikter och meddelanden
Kökars klosters sigill – en klumpig förfalskning, 90:628 (†)

Granskningar
Diplomatarium Suecanum – Svenskt diplomatarium utg. av Riksarkivet. VII:5. Av Jarl Gallén, 88:635
Olle Ferm och Göran Tegnér (red.)Tanke och tro. Aspekter på medeltida tankevärld och fromhetsliv. Av Jarl Gallén, 88:656
Glossarium till medeltidslatinet i Sverige. Glossarium mediae latinitatis Sueciae II:2. Av Jarl Gallén, 88:635
Kyösti Julku & Reija Satokangas (toim.): Hailuodon keskiaika. Av Jarl Gallén (†), 90:110
Kauko Pirinen: Savon historia II:1. Av Jarl Gallén, 85:337

Underrätelser
Nytt om medeltidsurkunder. Av Jarl Gallén, 85:510