Gillingstam Hans

Diskussion
Några påpekanden rörande 1600-talets riksråd, 87:739