Gullberg Tom

Uppsatser
Hembygden som nationell nödvändighet? Den historiska regionen och nationalstaten, 01:455
Åland och Vorarlberg. Nationell självbestämmanderätt efter första världskriget, 91:508

Översikter och meddelanden
Woodrow Wilsons utrikespolitik och det nya Europa, 94:277

Granskningar
Sirkka Ahonen: Clio sans uniform. A Study of the Marxist Transformation of the History Curricula in East Germany and Estonia, 1986–1991. Av Tom Gullberg, 94:365
Sirkka Ahonen: Historiaton sukupolvi? Historian vastaanotto ja historiallisen identiteetin rakentuminen 1990-luvun nuorison keskuudessa. Av Tom Gullberg, 99:350
Henrik Becker-Christensen: Det tyske mindretal i Nordslesvig 1920–1932, I–II. Av Tom Gullberg, 91:292
Christer Jönsson, Sven Tägil & Gunnar Törnqvist: Organizing European Space. Av Tom Gullberg, 01:579
Claes Levinson, Fredrik Lindström, Inger Svanberg & Oscar Österberg: Central- och Östeuropa. Kontinuitet och förändring. Av Tom Gullberg, 01:581
Beatrice Moring, Alexandra Ramsay & Oiva Turpeinen: Cancer kan besegras. 60 år cancerarbete. Av Tom Gullberg, 97:606
Ismo Nurmi: Slovakia – A Playground for Nationalism and National Identity. Av Tom Gullberg, 01:581
Slesvigsk graenslaere. En model for mindretal og modsaetninger i nationernes Europa. Temanummer av Vandkunsten. Konflikt, politik & historie 7–8/1992. Av Tom Gullberg, 92:471