Guttormsson Loftur

Översikter och meddelanden
Nogle træk af historieforskningen i Island 1990–1996, 98:84