Göttsch Silke

Granskningar
Anna-Maria Åström: 'Sockenboarne'. Herrgårdskultur i Savolax 1790–1850. Av Silke Göttsch, 94:805